Kwaliteit

Bepect heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Kwaliteit van haar dienstverlening, maar ook kwaliteit van de door Bepect ingezette functionarissen. Dit betreft primair de examinatoren en de leden van de Examencommissie.

Om deze kwaliteit te borgen heeft Bepect enkele kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd en deze vertaald naar een examenreglement.

Mocht u desondanks niet geheel tevreden zijn over de door Bepect geleverde kwaliteit, dan wijzen wij u op onze klachtenprocedure.