Examens ETN

Binnen de Expertgroep Transportnetten Nederland (ETN) is een document met eindtermen opgesteld waaraan iedereen die aan of in de nabijheid van hoogspanningsmasten moet werken aantoonbaar moet voldoen.

Bij Bepect wordt volgens vastgestelde certificatieschema’s getoetst of uw medewerkers de eindtermen in voldoende mate beheersen.
Deze toetsmethodiek wordt vervolgens weer bewaakt door de examencommissie en is opgesteld aan hetgeen Stipel in haar certificatieschema’s heeft opgenomen.

LESLOCATIES

De leslocaties bevinden zich in Hoogeveen, Geertruidenberg en Geel (BE). In Hoogeveen wordt de mogelijkheid tot examinering alleen voor schilders en telecomspecialisten geboden. In Geertruidenberg zijn drie masten met een dubbelcircuit gebouwd waar alle vaardigheden geëxamineerd kunnen worden.

Voor het werken in de masten kunnen de volgende examens afgelegd worden (ook combinaties zijn mogelijk):

U kun deze examens ook in andere talen dan alleen Nederlands afleggen. Hierbij geldt wel dat er per ploeg altijd minimaal één Nederlandstalige medewerker aanwezig is.