Examens Industrie en Utiliteitsbouw (NEN 3140/3840)

Bepect neemt examens af volgens eindtermen en certificatieschema’s die door de Stichting Persoonscertificering Elektrotechniek (Stipel) zijn opgesteld. Deze Stipelschema’s volgen de normen die noodzakelijk zijn voor bedrijfsvoering van elektrische installaties: de EN 50110 en de Nederlandse aanvullingen daarop voor Hoogspanning (NEN 3840) en Laagspanning (NEN 3140).

De eisen, die gesteld worden aan de te certificeren medewerkers, zijn vastgelegd in certificatieschema’s en zijn ondergebracht bij Stipel.