FAQ

Hieronder antwoorden wij op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Wat moet ik meenemen bij een examen?

Altijd een kopie van een legitimatiebewijs, pasfoto’s worden direct digitaal door de examinator gemaakt. Dit wordt ook in de oproepbrief aangegeven.

Hoe kan ik kandidaten aanmelden voor een examen?

Na een schriftelijke opdrachtbevestiging door BEPECT ontvang je per e-mail een aanmeldbestand. Met behulp van dit aanmeldbestand kun je de betreffende kandidaten aanmelden voor het examen.

Wat zijn de certificatievoorwaarden?

De certificatievoorwaarden vindt u op de website van KIWA Kwaliteit of kunt u hier downloaden: Kiwa Reglement voor Certificatie.

Wanneer ontvang ik mijn certificaat?

Altijd binnen 4 weken en mits u de factuur heeft voldaan.

Wat als ik mijn certificaat kwijtgeraakt ben?

Als u wel een certificaat heeft behaald, maar niet meer in het bezit bent van dit certificaat dan kunt u een duplicaat aanvragen door een e-mail te sturen naar de certificerende instantie Kiwa. Het mailadres hiervoor is duplicaataanvraag@kiwa.nl.

Kan ik ook een mondeling examen afleggen?

Ja dat is mogelijk. De toezichthouder leest dan de vragen en antwoorden van het theorie-examen voor.
Om in aanmerking te komen voor een mondeling examen dient u een schriftelijke verklaring van uw werkgever en/of een medische verklaring van een (bedrijf)arts te overleggen. Deze verklaring toont aan dat u dyslexie, dyscalculie en/of moeite met begrijpend lezen hebt.

Wanneer hoor ik de uitslag van mijn examen?

Tijdens het examen krijgt u een voorlopige uitslag. Deze is altijd onder voorbehoud van de Certificerende instantie of van de examencommissie van Bepect.

Voor welke opleiders neemt Bepect examens af?

Bepect is onder andere examenbureau voor Esas, Ponsioen Opleidingen en Advies, Stedin, Juva, Interopleidingen, Ambitech, SAB, Volker Wessel Vakschool, Alfen en ATVE.

Wat als ik het niet met de examenuitslag eens ben?

Als je een klacht hebt over (de uitslag van) het examen, dan is de klachtenprocedure van toepassing.