Examencommissie

De examencommissie bestaat uit vier personen. De samenstelling van de examencommissie is onder andere door de Certificerende Instantie (CI) gedicteerd en de volgende disciplines zijn vertegenwoordigd: Vakinhoudelijk, Onderwijskundig, Certificering.

Bij Bepect bestaat de examencommissie uit:

Dhr. P. Gouweleeuw
Dhr. J. Hoogstad
Dhr. J.M.R. Roverts (secretaris)
 Dhr. N. Korst (voorzitter)

Bij gelegenheid wordt de examencommissie aangevuld met deskundigen op specifieke gebieden. Deze commissie komt regelmatig bijeen om nieuwe examens door te nemen, de marktontwikkelingen te volgen, klachten te beoordelen, kortom om de vinger aan de pols te houden.