Examens Energie (BEI/VIAG)

Personen die betrokken zijn bij werkzaamheden aan of in de buurt van elektrotechnische en gas infrastructuren dienen in het bezit te zijn van een Stipel Energie certificaat. Het type certificaat is afhankelijk van het vakgebied en de rol die men vervult. De eisen die gesteld worden aan de te certificeren medewerkers zijn vastgelegd in certificatieschema‚Äôs en zijn ondergebracht bij Stipel. Voordat deel kan worden genomen aan het examen t.b.v. van een Energie certificaat, dient te worden voldaan aan de opleidingseisen en certificatieschema’s, deze kunt u vinden op de Stipel website.
Bepect neemt examens af conform de Centraal schema STIPEL. Ook dit Centraal schema kunt u op de Stipel website vinden.

Kijk voor meer achtergrondinformatie ook in de Arbocatalogus Netwerkbedrijven.

De volgende examens kunnen worden verzorgd door Bepect

Stipel Energie

Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche Laag Spanning (BEI BLS)

  • Laagspanning Distributie (BEI BLS Distributie)
  • Laagspanning Transport (BEI LS Transport)

Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche Haag Spanning (en Middenspanning) (BEI HS)

  • Middenspanning Distributie (BEI HS MS)
  • Hoogspanning Transport (BEI HS TR)

VeiligheidsInstructie AardGas voor de energiebedrijven (VIAG)

  • Lage druk Gas (VIAG)
  • Hoge druk Gas (VIAG)
  • BIO Gas (aanvulling op het VIAG certificaat)