Examens EN 50110/NEN 3140/NEN 3840

Bepect neemt examens af volgens eindtermen en certificatieschema’s die door de Stichting Persoonscertificering Elektrotechniek (Stipel) zijn opgesteld. Deze Stipelschema’s volgen de normen die noodzakelijk zijn voor bedrijfsvoering van elektrische installaties: de EN 50110 en de Nederlandse aanvullingen daarop voor Hoogspanning (NEN 3840) en Laagspanning (NEN 3140).

De eisen, die gesteld worden aan de te certificeren medewerkers, zijn vastgelegd in certificatieschema’s en zijn ondergebracht bij Stipel.

Wanneer uw medewerkers actief zijn in reeds aangelegde elektrische installaties hebben zij met deze normen te maken. Hiervoor kunnen zij bij Bepect examens afleggen voor de volgende niveau’s:

Installatie- Werk Verantwoordelijke Hoogspanning;
Vakbekwaam Persoon Hoogspanning;
Bedieningsdeskundige Hoogspanning;
Voldoend Onderricht Persoon Hoogspanning;
Installatie- Werk Verantwoordelijke Laagspanning;
Vakbekwaam Persoon Laagspanning;
Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning;
 Installatie- Werk Verantwoordelijke Hoog- en Laagspanning;
Vakbekwaam Persoon Hoog- en Laagspanning.

Bovendien zijn er speciaal voor TenneT nog extra modules waarbij uw medewerker kan aantonen dat de specifieke procedures voor het werken in de landelijke transport en koppelnetten worden beheerst.

                                      Logo Stipel